پول قانونی

پول قانونی (انگلیسی: Legal tender) پولی است که به‌موجب قانون، طلبکار موظف به پذیرش آن است و نمی‌تواند از قبول آن سرباز بزند. به موجب قانون، پول قانونی برای پرداخت هرگونه دین که برحسب پول بیان شده باشد باید پذیرفته شود؛ ولی یک فروشنده اگر نخواهد کالای خود را در برابر پول بفروشد به پذیرفتن پول قانونی مجبور نیست.

بیشتر بخوانید