قانون

قانون معمولاً به عنوان سیستمی از احکام شناخته می‌شود که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی ایجاد و الزام می‌شود تا رفتارها را تنظیم کند،با این حال تعریف دقیق قانون یک بحث طولانی است. قانون معمولاً به عنوان یک و هنر عدالت توصیف می‌شود.

بیشتر بخوانید