یک فوریت

پیشنهادهای مطرح شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چه به صورت طرح و چه به صورت لایحه، باید پیگیری شود و با توجه به اینکه اقدامات مجلس برای پیگیری این لایحه‌ها و طرح‌ها طبق نظم و پشت سر هم (با توجه به زمان ارایهٔ طرح و لایحه) باید انجام شود در این جا برای یک طرح یا لایحه‌ای که ضروری باشد در مجلس رای گیری می‌شود و نمایندگان به یک فوریت یا دو فوریت آن رای می‌دهند.

بیشتر بخوانید