واحد پول

واحد پول یا یکای پول، یکایی برای سنجش دادوستد کالا و خدمات است که در تسهیل انتقال کالا و خدمات نقشی اساسی دارد. به عبارت دیگر، یکای پول یک کشور، نام پول رایج در آن کشور است. برای نمونه، یکای پول کشور ایران ریال است.

بیشتر بخوانید