بین‌المللی

بین‌المللی یا میان مردمی به هر چیزی (شرکت، سازمان یا زبان) گفته می‌شود که بیش از یک کشور در آن شرکت دارند. اصطلاح بین‌المللی به عنوان یک کلمه به معنای دخالت، تعامل بین بیش از یک ملت یا فراتر از مرزهای ملی است. برای نمونه، قانون بین‌المللی، قانونی است که در بیش از یکی از کشورهای دنیا اجرا شود یا زبان بین‌المللی است که زبان ساکنان بیش از یک کشور است.

بیشتر بخوانید