مجلس

مجلسقوای مقننه هر یک از کشورهای دارای حکومت انتخابی است. واژهٔ برابرِ متداول مجلس، پارلمان (به فرانسوی: Parlement) است که به ویژه به قوه مقننه بریتانیا و کشورهای پیرو سیستم حکومتی وست مینیستر گفته می‌شود. البته واژه پارلمان امروزه ممکن است در اشاره به قوای مقننه هر یک از کشورهای دارای حکومت انتخابی استفاده شود.

بیشتر بخوانید

قوه مقننه

قوه قانونگذاری یا قوه مقننه نوعی انجمن گفتگویی (مشورتی) با اختیارهای ایجاد، اصلاح و لغو قانون است. قوه‌های قانون‌گذاری با نام‌های گوناگونی شناخته می‌شوند، بیش‌ترین نام‌های به کار رفته شده پارلمان یا مجلس می‌باشد. در ایران، این وظیفه برعهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

بیشتر بخوانید