حقوقدان

حقوقدان یا نظریه‌پرداز حقوق فردی است که در زمینهٔ دانش نظری حقوق به مطالعه و تحقیق می‌پردازد. چنین شخصی علاوه بر بررسی و در بالاترین سطح، ارائه نظریات حقوقی معمولاً در دانشگاه‌ها نیز به عنوان استاد حقوق مشغول به کار می‌شود و همچنین یافته‌های علم حقوق را جهت تدریس آکادمیک تدوین می‌کند.

بیشتر بخوانید