close
دانلود آهنگ جدید
ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده به ماده - مواد قانون آئین دادرسی کیفری -
ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری
21+
ارسال شده در شنبه 09 شهريور 1398

 

 

 

 

متن ماده

 

پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است.

فیلم لاوفن