close
دانلود آهنگ جدید
ماده 7 قانون تجارت
ماده 7 قانون تجارت
13+
ارسال شده در چهارشنبه 06 شهريور 1398

 

 

 

 

متن ماده

 

دفت رروزنامه دفتری است که تاج رباید همه روزه مطالبات ودیون وداد ستد تجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خرید وفروش وظهرنویسی)وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خود را به هراسم و رسمی که باشد ووجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند درآن دفترثبت نماید.

کلمات کلیدی : , , , ,

فیلم لاوفن