close
دانلود آهنگ جدید
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
ماده به ماده - مواد قانون آئین دادرسی کیفری -
ماده 42 قانون مجازات اسلامی
49+
ارسال شده در سه شنبه 19 شهريور 1398

 

 

 

 

متن ماده

 

تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی


پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی


ت- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ. تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل: معرفی مرتکب به نهاد‌های حمایتی باشد.

فیلم لاوفن