close
دانلود آهنگ جدید
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده به ماده - مواد قانون آئین دادرسی کیفری -
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری
18+
ارسال شده در سه شنبه 19 شهريور 1398

 

 

 

 

متن ماده

 

ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‌‏گذاری نمایند، در صورت‌مجلسی که برای مقام قضائی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره- رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‌‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

فیلم لاوفن