close
دانلود آهنگ جدید
ماده ١ قانون مدنى
ماده به ماده - مواد قانون مدنی -
ماده 1 قانون مدنی
56+
ارسال شده در شنبه 02 شهريور 1398

 

 

 

 

متن

 

«مصوبات مجلس شوراي اسلامی و نتیجه ي همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ي رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شوراي اسلامی روزنامه ي رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»

 

فیلم لاوفن