یک فوریت

پیشنهادهای مطرح شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چه به صورت طرح و چه به صورت لایحه، باید پیگیری شود و با توجه به اینکه اقدامات مجلس برای پیگیری این لایحه‌ها و طرح‌ها طبق نظم و پشت سر هم (با توجه به زمان ارایهٔ طرح و لایحه) باید انجام شود در این جا برای یک طرح یا لایحه‌ای که ضروری باشد در مجلس رای گیری می‌شود و نمایندگان به یک فوریت یا دو فوریت آن رای می‌دهند.

به عنوان مثال اگر پیگیری یک لایحه یک ماه دیگر است و این لایحه در زمان حال ضروری به نظر می‌رسد در مجلس باید دو فوریت یا یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شود و در صورت تصویب از یک ماه به دو روز یا سه روز کاهش پیدا کند.

به‌طور کلی لوایح و طرح‌های که به مجلس ارائه می‌شود بر دوگونه‌اند: .۱. طرح‌ها و لوایح قانونی عادی که دو شوری می‌باشند بدین معنا که مجلس در خصوص این گونه طرح هاو لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر به جزیات می‌پردازد و مورد تصویب قرار می‌دهد. غالب طرح‌ها و لوایح، عادی می‌باشند اما در بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرورت دارد به نوع دیگری طرح و لایحه تقدیم می‌شود. .۲. طرح‌ها و لوایح فوری طرح‌ها ولوایح مزبور یک شوری می‌باشند بدین معنا که دریک شور هم کلیات وهم جزییات مورد بحث قرار می‌گیرد و احیاناً به تصویب می‌رسد. این قسم از طرح‌ها و لوایح خود ممکن است به یکی از سه شکل ذیل باشد: الف) طرح‌ها و لوایح یک فوریتی این قسم از طرح‌ها و لوایح پس از تصویب فوریت آن درمجلس به کمسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد. (ماده۱۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس) ب) طرح‌ها ولوایح دوفوریتی دراین گونه طرح‌ها ولوایح پس از تصویب دوفوریت آن بلا فاصله به طبع (چاپ) وتوزیع آن بین نمایندگان اقدام می‌شود و بیست وچهار ساعت پس ازتوزیع درمجلس مطرح می‌گردد. این گونه طرح‌ها و لوایح به کمسیون ارجاع نمی‌گردد. ج) طرح هاولوایح سه فوریتی دراین قبیل طرح‌ها ولوایح پس ازتصویب سه فوریتی ان، مجلس در همان جلسه وارد دستور می‌گردد (ماده ۱۱۶ آیین‌نامه) ونیازمند ارجاع به کمیسون هم نیست. ضمناً هنگامی که طرح ولوایح با قیدفوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد قبلاً از طرف ریس مجلس مراتب به اطلاع شورای نگهبان می‌رسد و شورای مزبور باید در این جلسات حضور یابد ونظر خود راحتی المقدور وبلا فاصله پس ازآرای مجلس ویا حد اکثرتا۲۴ ساعت اظهار کند. (ماده۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس)

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *