قرآن

قرآنکتاب مقدس دین اسلام است و در باور مسلمانان سخنان خداست که به صورت وحی توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام، محمد بن عبدالله، نازل گردیده‌است.مسلمانان، قرآن را بزرگترین معجزهٔ پیامبر و روشن‌ترین دلیل بر پیامبری او می‌دانند. قرآن اصلی‌ترین منبع وحی در اسلام به‌شمار می‌آید و به زبان عربی است. کلمهٔ قرآن در لغت به معنی «قرائت کردن» و «خواندن» است. قرآن به ۳۰ جزء تقسیم شده و ۱۱۴ سوره دارد.